Uopšteno o Radionicama

Ekipa SCF 98 je pokrenula radionice crtanog filma za decu i omladinu niških osnovnih i srednjih škola u proleće 2004. godine.

Program rada Radionice je sledeći:

 • istorija animiranog filma
 • animacijske tehnike
 • animacija predmeta, ljudi i životinja
 • lutka film
 • crtanje na filmskoj traci
 • animiranje plastelina
 • klasičan crtani film
 • 3D animacija /video prezentacija/
 • najprostija animacija - animacija dva crteža
 • izrada stroboskopa
 • izrada zootropa
 • džepni bioskop - animacija u malom bloku
 • filmski jezik
 • tehnološki proces izrade crtanog filma
 • autori u crtanom filmu
 • nastanak filma - put od ideje do scenarija
 • izrada knjige snimanja
 • upotreba štiftova, perforiranog papira i rad na animacijskom stolu
 • dizajniranje likova /likovno rešenje i linija/
 • animiranje lika /težište lika i linija akcije/
 • animacija koraka /hod anfas, hod s leda/
 • animacija koraka /hod u perspektivi, hod u mestu/
 • animacija koraka /trk/
 • radnja u ciklusu
 • planovi kadra, raspored crteža
 • govor
 • izrada pozadine - scenografije
 • kretanje pozadine
 • kolorisanje crteža
 • kompjuter i skener kao zamena za filmsku kameru i montažni sto
 • snimanje tona, izbor muzike, završna montaža
 • finalna montaža


U saradnji sa nekoliko partnera iz grada, u deset kontinuiranih ciklusa, do danas je kroz Radionicu prošlo 300 dece (nekolicina se tu i zadržala) i iz nje izašlo 29 kratkih animiranih formi i crtanih filmova.