Prijavljeni filmovi 2018.

Na festival Konstantinov zlatnik je prijavljeno 508 filmova iz 58 zemalja, ukupnog trajanja 51h 32min 18sek.

Po kategorijama to izgleda ovako:
MINI - 30 filmova (2h 13m 34s)
MIDI - 26 (1h 54m 30s)
MAXI - 13 (59m 15s)
STUDENT - 201 (17h 22m 23s)
SENIOR - 238 (29h 02m 36s)

Selekciona komisija će u narednom periodu pogledati prijavljene filmove i doneti odluku o takmičarskom programu.Predhodna strana