Učešće na festivalu "Prvi kadar"

Predavači iz Studija SCF 98 gostovali su na 9. filmskom festivalu "Prvi kadar" u Istočnom Sarajevu, od 6-11.novembra 2015.godine. Tokom četvorodnevne radionice polaznicima su prikazane su optičke igračke, animacija u bloku i stop-trik animacija. Nakon toga pristupilo se zajedničkom radu na animiranom filmu "Izvor života", koji je prikazan na završnoj večeri festivala.Predhodna strana