4. Međunarodni festival animiranog filma za decu i mlade

Počeo je period prijavljivanja filmova za 4. Međunarodni festival animiranog filma za decu i mlade "Konstantinov zlatnik".

Prihvatljivi su filmovi nastali posle 1. januara 2013. godine a dužine do 20 minuta.

Krajnji rok za elektronsku prijavu filma je 5. jun 2016. godine.

Krajnji rok za slanje filmova i pratećeg materijala je 10. jun 2016. godine, elektronskim putem ili poštanski.

Festival će se održati od 5. do 7. avgusta 2016. godine u Nišu u Srbiji.

Formular za elektronsku prijavu se nalazi na gornjem baneru festivala (https://docs.google.com/forms/d/1NxRwTkjgyyrw7iJ1t8vhrvtMlqjHHA_xblDo-ulmqJc/viewform)

Formular za prijave poštanskim putem (http://scf98.rs/download/Prijava%20filma%202016.pdf)

Pravilnik festivala (http://scf98.rs/download/Pravilnik%20Festivala%202016.pdf)

Pozivamo sve autore i producente da prijave svoje filmove na ovaj festival.Predhodna strana