5. Međunarodni festival animiranog filma Konstantinov zlatnik

Počeo je period prijavljivanja filmova za 5. Međunarodni festival animiranog filma "Konstantinov zlatnik".

Prihvatljivi su filmovi nastali posle 1. januara 2014. godine a dužine do 20 minuta.

Krajnji rok za elektronsku prijavu filma je 12. april 2017. godine.

Krajnji rok za slanje filmova i pratećeg materijala je 15. april 2017. godine elektronskim putem preko nekog servisa za slanje podataka.

Festival će se održati od 25. do 29. jula 2017. godine u Nišu u Srbiji.

Formular za elektronsku prijavu se nalazi na gornjem baneru festivala (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxVEIsu2V1J1BS-WSz50581tMA230IO0XW2AYTWeIfLGVbKQ/viewform)

Pravilnik festivala (http://scf98.rs/download/Pravilnik%20Festivala%202017.pdf)

Pozivamo sve autore i producente da prijave svoje filmove na ovaj festival.Predhodna strana