Odabrani filmovi festivala 2017.

Na festival "Konstantinov zlatnik" ukupno je prijavljen 581 film iz 65 zemalja sveta. Selekciona komisija je pregledala pristigle filmove i odabrala ih po kategorijama za takmičarski program.
Projekcije filmova će se održati od 25. do 29.jula 2017.
Listu odabranih filmova možete preuzeti sa sajta.Predhodna strana