Prijavljeni filmovi 2018.

Na festival Konstantinov zlatnik je prijavljeno 509 filmova iz 58 zemalja, ukupnog trajanja 51h 37min 19sek.

Po kategorijama to izgleda ovako:
MINI - 24 filmova (1h 20m 24s)
MIDI - 26 (1h 54m 30s)
MAXI - 13 (59m 15s)
STUDENT - 201 (17h 22m 23s)
SENIOR - 245 (30h 00m 47s)

Selekciona komisija će u narednom periodu pogledati prijavljene filmove i doneti odluku o takmičarskom programu.Predhodna strana