Produženje roka za prijave filmova

Na osnovu trenutnih okolnosti na globalnom nivou, a u vezi sa zdravstvenom situacijom, odlučili smo da produžimo period za prijavljivanje filmova na naš festival. Rok za prijavu je do 31. marta.
Prihvatamo animirane filmove do 20 minuta, nastale nakon 1. januara 2018.Predhodna strana