Odabrani filmovi za festival 2020.

Selekciona komisija je odabrala 164 filma za prikazivanje na festivalu 2020.godine.
U takmičarskom programu su 80 filma, od toga 42 filma u STUDENT kategoriji, ukupnog trajanja 3h 31m 55s.
U SENIOR kategoriji je 38 filma, ukupnog trajanja 6h 00m 45s.
U pratećem programu PANORAMA, koji nije takmičarski, biće prikazano 64 filma ukupnog trajanja 7h 19m 34s.
Listu pomenutih filmova možete naći u odeljku za preuzimanje.Predhodna strana