Odlaganje kolonije zbog virusa korona

Međunarodna kolonija animiranog filma za decu i mlade se odlaže zbog nepovoljne zdravstvene situacije.
Planirane aktivnosti biće realizovane u boljim uslovima u narednom periodu.Predhodna strana