Takmičarski program festivala

Ove godine je prijavljeno 759 filmova iz 72 zemlje sveta. Ukupno trajanje prijavljenih filmova je 72h 5min 52sek. Selekciona komisija je za takmičarski program odabrala 126 filmova, u trajanu od 12h 26min 25sek.
Po kategorijama to izgleda ovako:
Senior - 56 filmova, u trajanju od 6h 17min 5sek
Student - 70 filma, u trajanju od 6h 9min 20sek.
Spisak filmova za takmičarski program je na sajtu u odeljku FESTIVAL, i moguće ga je preuzeti.Predhodna strana