Konstantinov zlatnik 2022

Na festival je prijavljeno 786 filma iz 78 zemalja sveta. Ukupno trajanje filmova je 90:30:19.
Prijavljeni broj zemalja na osnovu kontinenata je sledeći: Evropa - 469; Azija - 156; Severna Amerika - 66; Južna Amerika - 59; Afrika - 28; Australija - 8.
U takmičarskom programu je 128 filma, trajanja 14:20:33.
U senior kategoriji je 53 filma, ukupnog trajanja 7:09:37.
U student kategoriji je 75 filma, ukupnog trajanja 7:10:56.
Rezultate selekcione komisije možete preuzeti sa sajta.Predhodna strana