Takmičarski program festivala

Ove godine je 808 filma prijavljeno na festival, ukupnog trajanja 102:26:10
U takmičarskom programu je 133 filma, ukupnog trajanja 14:45:43.
U Senior kategoriji je 74 filma, ukupnog trajanja 09:34:14.
U Student kategoriji je 59 filma, ukupnog trajanja 05:11:29.
Projekcije filmova će se od 17-21.jula 2023.godine, održati u Nišu - Srbija.
Lista odabranih filmova je u delu za preuzimanje.Predhodna strana