Filmovi za takmičarski program

Ove godine je na festival prijavljeno 736 filmova iz 71 zemlje sveta, ukupnog trajanja 91h 18min 31sek. Sa sledećih kontinenata: Evropa 439, Azija 114, Severna Amerika 91, Južna Amerika 69, Afrika 14, Australija 9.

Za takmičarski program je izabrano 95 filmova iz 30 zemalja sveta, ukupnog trajanja 10h 34min 4sek.

U Senior kategoriji je 50 filmova, ukupnog trajanja 6h 24min 8sek.

U Student kategoriji je 45 filmova, ukupnog trajanja 4h 9min 56sek.

Lista odabranih filmova je u delu za preuzimanje.Predhodna strana