Festival kratkog filma "Kratka forma"

Na 1. Festivalu kratkog filma "Kratka forma" održanom u Gornjem Milanovcu održanom od 22.09 do 24.09.2011 god. Studio se predstavio sa nekoliko animiranih ostvarenja.Sve tri nagrade u kategoriji Filmskog stvaralaštva dece i omladine (omladina) osvojili su sledeći filmovi: GLEDANOST 2.875.362, OTAPANJE, i PČELA I MED.Predhodna strana