Međunarodni festival animiranog filma dece i mladih

Međunarodni festival animiranog filma dece i mladih „Konstantinov zlatnik“ organizuje se u čast proslave jubileja - 1700 godina od potpisivanja Milanskog edikta. Organizatori Festivala su Udruženje za mlade „ANIMA Niš“ i Studio crtanog filma 98 iz Niša.
Festival počinje 9. avgusta 2013. godine, paralelno sa Međunarodnom kolonijom animiranog filma za decu i mlade „Pantelej 2013“ i traje dva dana.
Pravo učešća na Festivalu imaju svi animirani filmovi, bez obzira na tehniku, koji za temu imaju:
• Život i delo Cara Konstantina;
• Milanski edikt;
• Versku toleranciju.
Dužina animiranog filma je od jednog do trideset minuta, a starost autora od 8 do 18 godina.Predhodna strana