O NAŠEM GRADU

istorijat        okolina

Niš se nalazi na raskrsnici najvažnijih balkanskih i evropskih puteva. Oni su još od najstarijih vremena bili poznati kao pravci kretanja naroda, robe i vojski: Via Militaris u periodu Rima i Vizantije a Carigradski drum u doba Turaka. I danas je tako, što Niš čini raskrsnicom Evrope sa Malom Azijom i Crnomorskog regiona sa Mediteranom. On je prirodni, društveni, privredni, obrazovni, zdravstveni i sportski centar jugoistočne Srbije sa preko 250.000 stanovnika. Zahvata površinu od 597 km2.Istorijat

Postoji predanje o nastanku grada: da ga je izgradio kraljević Niša. Postoje i dokazi da je bio naseljen još u praistorijsko doba. Dobio je ima od reke Nišave koja kroz njega protiče i koju su keltski prastanovnici zvali Navissos. U antičko vreme Naissus je bio snažan i neosvojiv kastrum a zbog izvrsnog geografskog položaja postao je značajna strategijska tačka i pominje se u svim vojnim pohodima na Balkanu. Ovde je rođen Konstantin Veliki, rimski imperator, 274. godine. U doba svoje vladavine (306-337.) ukrasio ga je raskošnim građevinama (Medijana) i učinio ga značajnim ekonomskim, vojnim i administrativnim centrom.

Iako se smatralo da je neosvojiv, u svojoj dugoj istoriji više puta je osvajan, rušen i spaljivan. Kroz njegove kapije su prošli mnogi značajni vladari Evrope poput cara Fridriha I Barbarose 1189. godine. U vreme Turske dominacije bio je središte vojne i upravne vlasti. Niška Tvrđava je izgrađena 1723. godine i spada u najočuvanija i najlepša turska zdanja na Balkanu.

U vreme Prvog srpskog ustanka 31. maja 1809. se odigrao boj na Čegru, u kome je poginuo vojvoda Stevan Sinđelić sa 3000 boraca. Iz toga je nastala Ćele Kula, jedinstven spomenik u svetu, koju je turski paša podigao od lobanja srpskih junaka.

11. januara 1878. godine knez Milan Obrenović je oslobodio grad i on postaje druga prestonica u Srbiji. U toku Prvog svetskog rata on je ratna prestonica. Posle okupacije u Drugom svetskom ratu oslobođen je 14. oktobra 1944. godine.Okolina Niša

Na samo par kilometara od Niša nalazi se Niška Banja koja je prirodno lečilište, poznato još iz doba Rimskog carstva. Lekovitost i specifičnost joj daju radonske termomineralne vode sa izvorišta. Smeštena je na nadmorskoj visini od 250 m i karakteriše je umereno kontinentalna klima.

U blizini Niša nalaze se i dve klisure, Sićevačka i Jelašnička.