Dom vojske


Od jeseni 2004. do proleća 2005. godine Radionice su uživale gostoprimstvo i podršku Doma vojske. U ovom periodu urađeno je nekoliko filmova, obeležen je prvi rođendan Radionice i započeti su značajni animacijski poduhvati polaznika.