Pantalej


Zbog velikog interesovanja za edukaciju o animaciji i uspeha koji postižu Radionice za decu, SCF 98 stiče još jednog partnera u ovom poduhvatu - gradsku opštinu Pantelej. U novom, prijatnom prostoru, uz podršku i svesrdnu pomoć, aprila 2007. godine počela je sa radom još jedna Radionica za decu sa područja ove opštine. Njen rad se kontinuirano nastavlja paralelno sa postojanjem Radionice u Dečijoj biblioteci.